Quản trị Chất lượng

»»Quản trị Chất lượng
Quản trị chất lượng

Quản trị chất lượng

08:45 | (25/12/2012)

Công ty TNHH Nam Phương V.N luôn luôn hướng tới mục tiêu “Cân bằng giữa lợi ích kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường” và không ngừng phát triển, nâng cao các giá trị cuộc sống cho người lao động và góp phần gìn giữ và cải thiện môi trường ngày một tốt hơn. Phấn đấu để đạt được mục tiêu trên, Nam Phương luôn hướng đến.

Giấy chứng nhận