Đóng gói gia vị

»»Đóng gói gia vị
Gia công đóng gói

Gia công đóng gói

09:55 | (25/12/2012)

Công ty TNHH Nam Phương V.N được thiết kế theo công nghệ sản xuất khép kín, đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động và luôn chú trọng đến việc bảo vệ môi trường.

Giấy chứng nhận